• Puno ime: CJEVOMONT d.o.o.
 • Stranica:  www.cjevomont.hr
 • Lokacija: Poslovna zona 1/13, Kutina
 • Godina osnivanja: 1993.
 • Temeljni kapital: 19.000,00 kuna
 • Vlasništvo: 100% privatno
 • Broj zaposlenih: 105
 • Djelatnost: Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
 • Full name: CJEVOMONT ltd.
 • Website:  www.cjevomont.hr
 • Location: Poslovna zona 1/13, Kutina
 • Year of establishment: 1993.
 • Share capital: 19.000,00 HRK
 • Ownership: 100% private
 • Number of employees: 105
 • Activity: Construction of power and telecommunication lines

Ova tvrtka u 100% privatnom vlasništvu osnovana je 1993. godine a bavi se strojarskim održavanjem u plinskoj i naftnoj industriji, montaži i izradi čeličnih konstrukcija, remontu i održavanju naftnih, plinskih i petrokemijskih postrojenja! Ova iznimno uspješna tvrtka posluje danas s velikim sustavima  poput INA (Industrija nafte), STS, Crosco, Janaf, PLINACRO i drugima! Tvrtka raspolaže svojim radionicama, skladištem, transportnim sredstvima i mladim visokoobrazovanim menadžmentom!

Founded in 1993, this 100% privately owned company is engaged in mechanical maintenance in the gas and oil industry, setting up and production of steel structures, overhaul and maintenance of oil, gas and petrochemical plants! This extremely successful company operates today with large systems like INA (Oil Industry), STS, Crosco, Janaf, PLINACRO and more! The company has workshops at its disposal, a storage area, vehicles and young highly educated management!

Cjevomont, Kutina, KIND, ILZ; Industrijsko logistička zona Kutina, poslovanje
Turbomehanika, Kutina, KIN, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina, poslovanje
Cjevomont, Kutina, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina

Comments are closed.