• Puno ime: Montažer Smola d.o.o.
 • Stranica: www.montazer-smola.hr
 • Lokacija: Novogradiška 23, Kutina
 • Godina osnivanja: 2001.
 • Temeljni kapital: 205.000,00 kuna
 • Vlasništvo: 100% privatno
 • Broj zaposlenih: 10
 • Djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
 • Full name: Montažer Smola ltd.
 • Website: www.montazer-smola.hr
 • Location: Novogradiška 23, Kutina
 • Year of establishment: 2001.
 • Share capital: 205.000,00 HRK
 • Ownership: 100% private
 • Number of employees: 10
 • Activity: Manufacture of other plastic products

Ova privatna tvrtka osnovana 1994. godine danas širi svoju proizvodnju i kapacitete unutar poduzetničke zone u Kutini! Bavi se proizvodnjom i montažom plinskih i vodovodnih instalacija od polietilena (PEHD). Tvrtka je prisutna na tržištima u okruženju:  Slovenija, BiH, Crna Gora, Makedonija, ali i na tržištu Škotske i Norveške, zatim Tunisa i Alžira!

Founded in 1994, this privately owned company is expanding its production and capacities within the business zone in Kutina! It is involved in the production and installation of polyethylene gas and plumbing (PEHD) installations. The company is present in the surrounding markets: Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, but also in the markets of Scotland and Norway, then Tunisia and Algeria!

Tvrtka je danas u fazi ekspanzije, posjeduje vlastiti proizvodni prostor na 10 tisuća m2, najsuvremenije strojeve, te vrhunske varioce. Montažer -Smola, danas je jedna od vodećih tvrtki koje se bave i instalacijama opreme za marikulturu na Jadranu, a šire se i na zemlje Sredozemlja!

Today, the company is in the expansion phase, owning its own production space of 10,000 square meters, state-of-the-art machinery and top-level welders. Montažer Smola is one of the leading companies engaged in the installation of mariculture equipment in the Adriatic and is expanding to the Mediterranean countries!

Montazer smola, Kutina, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutna, poslovanje

Comments are closed.