• Puno ime: Omni Aspect d.o.o.
  • Stranica:  www.omniaspect.hr
  • Lokacija:  Augusta Šenoe 2, Kutina
  • Godina osnivanja: 2005.
  • Temeljni kapital: 1.059.200,00 kuna
  • Vlasništvo: 100% privatno
  • Broj zaposlenih: 15
  • Djelatnost: Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
  • Full name: Omni Aspect ltd.
  • Website:  www.omniaspect.hr
  • Location:  Augusta Šenoe 2, Kutina
  • Year of establishment: 2005.
  • Share capital: 1.059.200,00 HRK
  • Ownership: 100% private
  • Number of employees: 15
  • Activity: Other service activities related to information technology and computers

Tvrtka OmniAspect osnovana 2005. godine smještena je u Tehnološkom parku Kutina i prva je tvrtka koja je počela s radom u sklopu parka. Glavna djelatnost tvrtke je smišljanje, realizacija i održavanje naprednih programskih rješenja baziranih na najnovijim informatičkim tehnologijama, s ciljem optimizacije poslovnih procesa u poslovnim sustavima. Tvrtka trenutno djeluje na dvije lokacije, s uredima u Kutini i Zagrebu.
Omni Aspect d.o.o. posjeduje višegodišnje iskustvo u projektiranju i implementaciji informatičkih sustava najviših razina složenosti, baziranih na Microsoft tehnologiji. Iskustvo i stručne kompetencije dokazujemo „srebrnim“ statusom certificiranog Microsoft partnera za razvoj softvera (Silver Application Development).

Founded in 2005, OmniAspect is located in Kutina Technology Park and is the first company to start operating within the park. The main activity of the company is the design, implementation and maintenance of advanced software solutions based on the latest information technology, with the aim of optimizing business processes in business systems. The company currently operates on two locations, with offices in Kutina and Zagreb. Omni Aspect ltd. has years of experience in the design and implementation of IT systems of the highest complexity, based on Microsoft technology. We prove our experience and professional competencies with the “silver” status of a certified Microsoft software development partner (Silver Application Development).

Omni Aspect, Programiranje, IT, Kutina, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina, poslovanje

Comments are closed.