• Puno ime: Šmit electronic d.o.o.
  • Stranica:  www.smit-electronic.hr
  • Lokacija:  Metanska 1, Kutina
  • Godina osnivanja: 1994.
  • Temeljni kapital: 1.000.000,00 kuna
  • Vlasništvo: 100% privatno
  • Broj zaposlenih: 17
  • Djelatnost: Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom

  • Full name: Šmit electronic ltd.
  • Website:  www.smit-electronic.hr
  • Location:  Metanska 1, Kutina
  • Year of establishment: 1994.
  • Share capital: 1.000.000,00 HRK
  • Ownership: 100% private
  • Number of employees: 17
  • Activity:  Wholesale of computers, peripheral equipment and software

Tvrtka ŠMIT ELECTRONIC osnovana je sredinom 1994 godine sa sjedištem u Kutini i to ponajprije kao informatička tvrtka koja se bavi projektiranjem informacijskih sustava tj. razvojem računalnih programa i prodajom i servisiranjem računala. Vrlo brzo, prodajom sve većeg broja računala a i programskih paketa javlja se potreba za upošljavanjem novih djelatnika tako da već početkom 1995. godine tvrtka ima 2 zaposlena i lagano počinje s proširenjem prodajnog asortimana i to najviše u dijelu računalne opreme i potrošnog materijala.

The ŠMIT ELECTRONIC ltd. company was founded in the middle of 1994 with its headquarters in Kutina, primarily as an IT company that deals with designing information systems, ie developing computer programs and selling and servicing computers. Very soon, with the increase in sales of computers and software packages, there was a need to hire new employees, so in early 1995 the company employed 2 workers and slowly began expanding the product range, mostly in the area of computer equipment and supplies.

U 2011. Godini – godina velikih izazova ŠMIT ELECTRONIC ide dalje i seli se konačno u vlastiti poslovni prostor od 900 m2 i to na adresi METANSKA 1. S obzirom na to da je udio veleprodaje sve veći i veći te postaje dominantan kako kroz prodaju u Hrvatskoj tako sve više i u izvozu tvrtka sve više pažnje pridaje uvozu, distribuciji i izvozu.

U godinama koje dolaze uvozni asortiman se sve više i više proširuju i to kako u asortimanu SBOX proizvoda koje se uvoze iz Kine tako i u broju brendova i grupa artikala koji se uvoze iz EU. ŠMIT ELECTRONIC sada distribuira i poznate brendove : GOODRAM, TENDA, APOLLO, TECHLY … Udio izvoza je svake godine sve veći i veći i sada se SBOX proizvode izvoze u : Njemačku, Italiju, Slovačku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, BiH, Srbiju, Kosovo i Makedoniju.

In 2011 – a year of great challenges ŠMIT ELECTRONIC goes further and finally moves into its own 900 m2 office space at Metanska 1. As the share of wholesale is increasing, it is becoming more dominant both through sales in Croatia and in export, the company is paying more attention to distribution, both import and export.

In the years to come, the import range is expanding more and more, both in the range of SBOX products imported from China and in the number of brands and product groups imported from the EU. ŠMIT ELECTRONIC now distributes well-known brands: GOODRAM, TENDA, APOLLO, TECHLY… The share of exports is increases every year and now SBOX products are exported to: Germany, Italy, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo and Macedonia.

Smit electronics, Kutina, poslovanje, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina
Smit electronics, Kutina, poslovanje, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina

Comments are closed.