UVODNIK

Zašto Kutina?

Industrijsko-logistička zona osnovana je na iznimnoj geoprometnoj poziciji u Republici Hrvatskoj, u Kutini, gradu s dugom industrijskom tradicijom! Zona se nalazi uz državnu cestu D 45  odmah do autoceste A3 Zagreb – Lipovac, koja čini dio europskog cestovnog pravca E70.  Zona se također nalazi uz jedan od najvažnijih željezničkih paneuropskih koridora X!

Investitore i buduće gospodarske subjekte koje želimo privući u našu Industrijsko-logističku zonu očekuje niz prednosti i preduvjeta za uspješno poslovanje.  Značajni prometni položaj same zone jedan je od mnogih razloga da za svoje poslovanje izaberu Kutinu!

zasto_Kutina 2

Uz izrazito povoljan položaj, lokalne gradske vlasti ulažu velike napore u stvaranje što bolje investicijske klime. Grad Kutina pruža sve potrebne informacije budućim investitorima kako bi im olakšali donošenje odluke o dolasku u Industrijsko-logističku zonu. Ovdje ćete pronaći sve pojedinosti o potencijalu Industrijsko-logističke zone kao i prednosti ulaganja i pokretanja svojeg poslovanja u Kutini.

zasto Kutina

Lokacija ILZ Kutina, nalazi se pored značajnih industrijskih kapaciteta poput Petrokemije, jedne od najvećih industrija u zemlji, a samim time razvijena je i prateća infrastruktura. U okruženju zone postoji postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, te sva potrebna infrastruktura. Zonu smo pokrenuli pored buduće kutinske obilaznice, čija je prva faza izgradnje već završena, a tu su još i teretni željeznički kolodvor i carinski terminal za cestovni transport. Kutina je zbog svoje prometne povezanosti pristupačna distribuciji roba i sirovina, a izravno je povezana autocestom s najjačom jadranskom lukom – Rijeka!

Kutina, Petrokemija, Industrijsko logistička zona,

RIJEČ GRADONAČELNIKA

Dobrodošli!

Industrijsko-logistička zona Grada Kutine od iznimnog je značaja za Grad i kao takva prepoznata je u našoj sredini.

Nastojimo čim prije staviti ILZ u funkciju razvoja gospodarstva, a investitorima olakšati pristup svim administrativnim tijelima i pomoći kod ishođenja potrebnih  dozvola te odgovoriti na sva pitanja koja su u domeni Grada Kutine.

Grad Kutina će dočekati  svakog potencijalnog investitora uz svu moguću podršku i razumijevanje te pružiti sve potrebne informacije

Pokretanje poslovanja i investiranja u ILZ u Kutini neće doprinijeti samo gospodarskim subjektima, već i Gradu Kutini i njenim građanima.

Želimo stvoriti jednu od najpoželjnijih industrijsko-logističkih zona u središnjem djelu Hrvatske i imamo sve što je za to potrebno, znanje, infrastrukturu, najbolji prometni položaj u regiji te viziju!

Srdačno očekujemo sve one koji žele unaprijediti svoje poslovanje, ili izabrati Kutinu za mjesto svog poslovanja!

Gradonačelnik, Zlatko Babić, Kutina, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina

Zlatko Babić
Gradonačelnik Kutine

Financije.

Grad Kutina prati stanje i odnose u gospodarstvu, te predlaže rješenja i daje smjernice razvoja poduzetništva, obrtništva i ulaganja, te razmatra prijedloge stranih partnera i  zainteresiranih ulagača.

Nizom programa za poticanje poduzetništva poput sufinanciranja novog zapošljavanja, potpora kod dodatnog obrazovanja te sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi nastoji se stvoriti povoljna investicijska klima u Gradu Kutini.

Uz mjere i programe, poduzetnički krediti i potpore također doprinose povoljnoj investicijskoj klimi. Poduzetničke kredite na našem području sufinancira županija, kroz kreditni fond od 100 milijuna kuna, koji formiraju poslovne banke. Županija subvencionira 1-2% kamatne stope na takve kredite! Uz to postoji mogućnost korištenja  ESIF zajmova, kroz programe mikro investicijskih fondova, zajmova za obrtna sredstva, malih zajmova, te pojedinačna jamstva!

Povlastice.

poslovati na području istog nudi niz povlastica, te prijateljsko okruženje. Grad investitorima pruža pomoć kod ishođenja potrebnih dozvola, povezuje ih s nadležnim tijelima na višim razinama, pruža pristup informacijama te omogućava brzu realizaciju pokretanja poslovanja!

Razvojna agencija mrav

MRAV

Razvojna agencija MRAV d.o.o. osnovana je 2013. godine od strane Grada Kutine. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije MRAV d.o.o. usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda i lokalnog razvoja Moslavačke regije i šire. 

Jedna od temeljnih zadaća je strateško planiranje razvoja regije kroz sudjelovanje u procesima euro-integracija s posebnim naglaskom na korištenje europskih i nacionalnih fondova. Agencija se bavi pružanjem informativne, savjetodavne, konzultantske i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, a s posebnim naglaskom na institucije, gospodarstvo i organizacije civilnog društva.

Uz izgradnju lokalnih kapaciteta ustanova i ostalih subjekata za korištenje EU fondova, odnosno za pripremu prijedloga za financiranje iz EU fondova i provedbu vlastitih investicija, Agencija samostalno provodi projekte, priprema dokumentaciju, stvara partnerstva na regionalnoj i međunarodnoj razini, sudjeluje u organizaciji konferencija, treninga i seminara i dr.

Agencija ima 5 stalno zaposlenih djelatnika i jednu osobu zaposlenu na određeno vrijeme, od toga su dva voditelja projekata – jedan voditelj projekta i jedan suradnik, jedan voditelj odjela za gospodarski razvoj, jedan voditelj odjela za društveni razvoj i direktor. Djelatnici posjeduju relevantno iskustvo u pripremi i implementaciji projekata, poslovnom savjetovanju, strateškom planiranju i dr. Razvojna agencija MRAV služi kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja.

Od prvog dana svog postojanja MRAV stvara nove ideje, kreira nove projekte a sve sa ciljem razvoja grada Kutine i Moslavačke regije.

Kontakt

Razvojna agencija MRAV d.o.o.
Hrvatskih branitelja 2
44320 Kutina, Hrvatska
Tel. +385 44 659 078
Fax: +385 44 659 078
E-mail: info@ra-mrav.hr