Industrijsko-logistička zona

Info za investitore.

Interaktivna mapa grada Kutine

Sagledavajući stanje gospodarstva i financija u RH Grad Kutina u cijelosti podržava inicijative poduzetničkog sektora kojima se predlaže pokretanje investicijskog vala kao jednoj od mjera za izlazak iz krize.

Kutina je industrijski grad i grad na čijem području djeluju tvrtke koje značajno sudjeluje u izvozu iz RH, te kao takav iz prve ruke razumije ali i osjeća probleme s kojim se susreću sektori vezani za industriju, energetiku i poduzetnici izvoznici.

Vezano za navedeno, Grad Kutina je odlučio uz postojeće utvrditi još niz odluka kojima želi potaknuti investicije na svom području. Jedna od važnijih, zadnjih utvrđenih odluka je i donošenje detaljnog plana uređenja (DPU-a) u Industrijskoj-logističkoj zoni Kutina – DPU 11 (površine 35 ha) i DPU 12 (površine 21 ha)te sufinanciranje svake novozaposlene osobe prema Programu sufinanciranja novog zapošljavanja na području Grada Kutine. Navedenim mjerama Grad Kutina kratkoročno ostaje bez značajnih izvora prihoda, no smjernicama lokalne financijske i gospodarske politike spremni smo preraspodjelom ostalih prihoda proračuna, te raznim reformama koje smo proveli ili provodimo, osigurati predmetna sredstva da bi stvorili prostor za poduzetničku inicijativu.

Kutina, Industrijsko logistička zona, KIND, ILZ, obilaznica

Sukladno navedenom, želimo Vas dodatno upoznati s ostalim predmetnim odlukama vezane uz poticaj investicija i to sljedeće:

Maksimalno snižavanje cijena zemljišta za razvoj poduzetničkih djelatnosti – Grad Kutina na raspolaganju ima na dvije lokacije cca 75 ha zemljišta u svom vlasništvu, potpuno imovinsko-pravno uređenog, pokrivenog  prostornim planovima i u najvećem dijelu i infrastrukturom; predmetno zemljište spremni smo prodati po cijenama od 7,00-25,00 kn/m²,  ovisno o vrsti investicija.

Ukidanje komunalne naknade – Za sve investicije na području poslovnih zona Grada Kutine ne obračunava se komunalna naknada (oslobađanje 100%) u periodu od pet /5/ godina od dana ishođenja Uporabne dozvole za pojedinu investiciju.

Maksimalno snižavanje ili ukidanje komunalnog doprinosa – Grad Kutina oslobađa sve investitore na području Poslovnih zona Grada Kutine najmanje 75% od komunalnog doprinosa, a moguća su i oslobađanja od 100% zavisno od kvalitete investicije, a eventualno preostali iznosi plaćaju se u obrocima bez kamata.

Izgradnja komunalnih priključaka na trošak Grada Kutine – Grad Kutina  osigurava sve komunalne priključke na parcelu građenja o svom trošku.

Priključak na HEP mrežu – Grad Kutina je spreman sufinancirati troškove priključka na mrežu HEP-a o čemu će sklopiti posebne Sporazume s potencijalnim investitorima.

Maksimalno ubrzanje izdavanja dokumenata i dozvola za građenje – građevnu dozvolu odnosno potvrdu za građenje izdajemo u najkraćem mogućem roku.

Edukacija zaposlenika – Grad Kutina je spreman i sufinancirati eventualno potrebnu edukaciju ili prekvalifikaciju radne snage za što su u Gradu stvoreni svi preduvjeti (gimnazija, srednja tehnička škola, pet osnovnih škola, pučko otvoreno učilište, visoka poslovna škola ekonomije).

Sufinanciranje novozaposlenih osoba – Uz navedene pogodnosti, Grad Kutina je osigurao bespovratna financijska sredstva za svaku novozaposlenu osobu u Gradu Kutini od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Poslovna zona, Kutina, Industrijsko logistička zona, ILZ, KIND

Grad Kutina se nalazi na konkurentnom geoprometnom položaju, raspolaže s priključcima na međunarodnu autocestu i željezničku prugu, na području grada djeluje carinska ispostava i niz drugih uvjeta koji su već prepoznali poduzetnici koji i do sada uspješno posluju u Kutini od PETROKEMIJE d.d. (1400 zaposlenih), SELK-a (800 zaposlenih), ALMOS d.o.o. (130 zaposlenih), TURBO – MEHANIKA d.o.o., CJEVOMONT d.o.o., HIDRAULIKA d.o.o., MESSER CROATIA PLIN d.o.o., AGRIVI d.o.o. i preko 350 drugih obrtnika, snažni transportni sektor i dr.

U prilogu dostavljamo i grafičke prikaze lokacija s osnovnim informacijama, a za eventualne detalje i dodatne informacije molimo da kontaktirate gosp. Hrvoja Krmelića, Pročelnika UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj ( krmelic@kutina.hr , +385 44 692015).

 

Lokacija za ulaganja su Poslovna zona II Kutina  – potpuno izgrađena i komunalno opremljena i Industrijsko-logistička zona Kutina – nova industrijska zona smještena neposredno uz autocestu i magistralnu željezničku prugu Zagreb – Sl. Brod formirana oko obilaznice grada Kutine koja se nalazi u fazi izgradnje.

Ovim predloženim mjerama Grad Kutina kao jedinica lokalne samouprave je u cijelosti i djelomično ukinuo sve lokalne namete i poreze s ciljem da osigura dugoročno održiv razvitak grada i osiguran direktan poticaj ulaganjima prije svega domaćih poduzetnika, a posebno izvozno orijentiranih tvrtki.

Za sve dodatne informacije i upite stojimo na raspolaganju!

Program razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2021. godina

Program razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2021. godina – PRILOZI

Strategija razvoja Grada Kutina za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Službene novine GRADA KUTINE 

Primjeri Potencijalnih poduzetničkih ideja

Kamionski terminal

Kamionski terminal u industrijsko-logističkoj zoni Kutina